Hivatali közlemények

Fogadónapok a Polgármesteri Hivatalban 2009. októberében:
Dr. Tittmann János polgármester: 2009. október 15. (csütörtök), 800-1200-ig.
Baranyai Lőrinc alpolgármester: 2009. október 16. (péntek), 800-1200-ig.
Tallósi Károly címzetes főjegyző: 2009. október 16. (péntek), 800-1200-ig.
Cégnév: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft
Ügyvezető: Molnárné Király Éva
Munkabére bruttó:492.000 Ft
Munkaszerződés 4) pontja:
"Munkáltató vállalja, hogy a Munkavállaló munkaviszonyának szerződés lejárta előtti megszűntetésekor (ide nem értve természetesen azt, ha a munkaviszony megszüntetésére a Munkáltató rendkívüli felmondásával kerül sor) 6 (azaz hat) havi átlagkeresetének megfelelő végkielégítést fizet Munkavállaló részére."

Felügyelő Bizottság: 3 fő

A felügyelő biztosság tagjai nem részesülnek megbízási díjban, nem kapnak egyéb járandóságot és semmilyen pénzbeli juttatásuk nincs.