Gyengénlátók részére
 
  Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekű adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szervezõdések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekrõl
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
Frissítve: 2019. január 23 09:00:31 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Elérhetõség: kisterseg@dorog.hu

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást tizenöt önkormányzat hozta létre 2005. május 11-én határozatlan idõre.

A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás.
A Társulás székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81..

A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselõje:

Annavölgy Község Önkormányzata 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Bánhidi József
Bajna Község Önkormányzata 2525 Bajna, Kossuth L. u. 1. Pallagi Tibor
Csolnok Község Önkormányzata 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tafferner József
Dág Község Önkormányzata 2522 Dág, Deák F. u. 28. Steiner Tamás
Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Dr. Tittmann János
Epöl Község Önkormányzata 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. Muszela Szabolcs
Kesztölc Község Önkormányzata 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 Gaál Lajos
Leányvár Község Önkormányzata 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Hanzelik Gábor
Máriahalom Község Önkormányzata 2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc u. 31. Kniezlné Drobinoha Erzsébet
Nagysáp Község Önkormányzata 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. Balogh Miklós
Piliscsév Község Önkormányzata 2519 Piliscsév, Hõsök tere 9. Kosztkáné Rokolya Bernadett
Sárisáp Község Önkormányzata 2523 Sárisáp, Fõ u. 123. Kollár Károly
Tokod Nagyközség Önkormányzata 2531 Tokod, Kossuth L. u. 53 Tóth Tivadar
Tokodaltáró Község Önkormányzata 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Petrik József
Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Pósfai József

A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

- orvosi ügyeleti szolgálat;
- szociális feladatok;
- gyermekjóléti feladatok;
- hulladékgazdálkodási feladatok;

Orvosi ügyeleti szolgálat:
A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidõn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgõs orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgõs gyermekorvosi ellátást.

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzõdés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevõ vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerzõdést.

A felnõtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. szám alatt mûködik. A mûködést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.

 

Tájékoztató

 

A személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezelésérõl az egészségügyi intézményben történõ ellátás során  

 

Itt letölthetõ: 

 

Szociális feladatok:
A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:
- családsegítés,
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás

A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. szám alatti intézmény útján ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. szám alatti intézménye útján látja el.

A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata részére nem látja el a társulás.
A házi segítségnyújtás feladatot Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás.
A házi segítségnyújtás feladatot Tokod Nagyközség Önkormányzata részére a társulás 2014. január 1-tõl nem látja el.
A házi segítségnyújtás feladatot Nagysáp község Önkormányzata részére a társulás 2014. március 1-tõl nem látja el.

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételének módja, valamint a fizetendõ térítési díjak 2011. április 01-tõl Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.
A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevõ helyi önkormányzatok képviselõ-testületeinek hozzájárulása szükséges.


Gyermekjóléti feladatok:

A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.

Hulladékgazdálkodási feladatok:
A Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyûjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelezõ helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
A településeken 2014. január 1-jétõl kizárólagosan jogosult hulladékkezelõ a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium, melynek tagjai a Vertikál Közszolgáltató Zrt. és a Kommunál-Junk Közszolgáltató Kft. (www.dorog.hu/Kommunál-Junk)
A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja a 2014. március 1-jérõl Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által elfogadott rendeletében kerültek megállapításra.


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetőségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia