Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekű adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szerveződések
  Egyház
  Sport
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Hivatali Közlemények
Frissítve: 2015. március 27 09:24:12 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

 

Fogadónapok a Polgármesteri Hivatalban 2015-ben:

.

 

 

Dr. Tittmann János polgármester

Deák Ferenc alpolgármester és                                         

Kecskésné Patos Szilvia jegyzõ:  

                                       2015. április 30. (csütörtök) 8 -12 óráig tartják fogadónapjukat.                             

 

 


 

Képviselõi fogadóórák


 

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő április 8-án és 22-én, 16-17 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében, a könyvtárban. A képviselő telefonon is elérhető: 30/520-9615

FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első keddjén 15 és 17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja fogadóóráját.

JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolában. E-mail: jaszberenyi_karoly@freemail.hu

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő április 14-én 16-17 óra között között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.) tartja fogadóóráját.

Nagy Attila önkormányzati képviselő április 15-én 17-18 óra között a Fidesz Irodában (Intézmények Házával szemben) tartja fogadóóráját.

 

.


Tájékoztató  

MolaRi rendszer lakossági tájékoztató-riasztó alrendszerének 2015. évben végrehajtandó próbáinak időpontjai és a jel kiadásainak helyei itt letölhető:

 

 


 

Hirdetmény

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott hirdeménye, az általános iskolai beiratkozásról itt letölhető:

 


 

 Tájékoztató

A kiskereskedelmi szektorban történõ vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény rendelkezéseirõl szóló tájékoztató itt letölthetõ:


  Pályázati felhívás

 

Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történõ betöltésére.

 

Az ellátandó feladatkör:
Dorog város I. számú (jelenleg üres) házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerzõdésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: 2510 Dorog, Rákóczi u. 9.


Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség,
- csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben elõírt feltételek megléte,
- a praxis vállalkozói formában történõ mûködtetése.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevõ személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosA pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Dorog Város Polgármesteréhez (2510 Dorog, Bécsi út 71.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: azonnal

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejû feladat-ellátási szerzõdésben foglaltak alapján.
- A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerzõdés megkötése útján szerezhetõ meg.
- Az önkormányzat a rendelõhelyiséget térítésmentesen biztosítja.

- Az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ: Muzslai Mária aljegyzõtõl, a 06 33 431 299 telefonszámon, ill. a
muzslai@dorog.hu e-mail címen.A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- www.oali.hu

-www.dorog.hu


 

Pályázati Felhívás 

Dorog Város Képviselõ-testülete, Dorog Város Kommunális Közalapítványa és a Baumit Kft. 2015. évben nyílt és nyilvános pályázatot hirdet „Év Homlokzat Felújítási Terve 2015
és Dorog Város családiházas ingatlanok hõszigetelése,
nyílászáró cseréje" megnevezéssel.

.

A részletes pályázati dokumentáció átvehetõ személyesen Dorog Város Polgármesteri Hivatalában (2510 Dorog, Bécsi út 71.) vagy itt letölthetõ.

 

 

A pályázatokat a részletes kiírásnak megfelelõ tartalommal 2015. év március hónap 23. napjáig lehet leadni.

A pályázáshoz sok sikert kíván a Bíráló Bizottság!

 

 

Dorog, 2014. december 17.

 


Tisztelettel:

 

dr. Tittmann János sk.
polgármester


TÁJÉKOZTATÓ 

 

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2014. december 14-tõl 2015. április 24-ig Angyalföld - Pilisvörösvár állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Itt letölthetõ:

 

 

2014. december 14-tõl 2015. április 24-ig Angyalföld - Pilisvörösvár állomások között végzett vasúti pálya felújítási munkák miatt Budapest Árpád híd autóbuszállomás és Pilisvörösvár vasútállomás között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Itt letölhetõ:

 


 

Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-testület

Kincstári Szervezete

a 2011. évi CXCI. évi

a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet 2 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkoztatására

 

 

Foglalkoztatás jellege:         munkaviszony

 

Munkaidõ:                               napi 4 óra

 

A munkavégzés helye:        Polgármesteri Hivatal

                                                   2510. Dorog, Bécsi út 71.

 

Az ellátandó munkakör megnevezése:

  • Kézbesítõ

 

A munkaviszony idõtartama: határozatlan idõre szóló munkaszerzõdés

 

Munkabér:                               mindenkori minimálbér

 

Pályázati feltétel:                  Megváltozott munkaképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Megváltozott munkaképességrõl szóló irat, igazolás
  • Iskolai végzettséget igazoló okmány

 

Az alkalmazás feltétele:

  • A foglalkozás egészségügyi szakorvosi vizsgálati vélemény
  • Erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 08.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:

                                   Kiss Dorottya munkaügyi ügyintézõ (33) 431-179

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

1) A pályázat postai úton történõ megküldése a következõ címre:

Kincstári Szervezet, 2510. Dorog, Bécsi út 71.

 

Kérem a borítékon a következõt feltüntetni:

„Álláspályázat megváltozott munkaképességû munkavállalók részére"

 

2) Elektronikus úton: Kiss Dorottya munkaügyi ügyintézõ részére a kiss@dorog.hu email címre

3) Személyesen: Kincstári Szervezet

2510. Dorog, Bécsi út 71.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 11.

 

Munkába lépés ideje: az elbírálást követõen azonnal

 

A pályázati kiírás további közzétételének módja:

 

 


 

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztály  Bûnmegelõzési Alosztály 2014. szeptemberi hírlevele

 

Október 1: Idõsek Világnapja letölthetõ:

 

 

 

 


 

 

Felhívás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai Tagok részére!

 

A felhívás itt letölhetõ:  

 

 


 

HIRDETMÉNY

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittárgyaláson értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonát képezõ ingatlanokat:

 

Ingatlan címe:

Hrsz.

Ingatlan nagysága

Ingatlan forgalmi értéke

Dorog, Borbála ltp. 6. 4/14.

1878/7/A/14

Lakás: 49m2, 2 szoba összkomfortos

4.018.000,-Ft

Dorog, Hám K. ltp. 4. 4/15. P+P felújított

1839/9/A/15

Lakás: 50m2 , 2 szoba komfortos

4.250.000,-Ft

Dorog, Baross G. ltp. 12. fsz. 2. P+P felújított

628/A/26

Lakás: 56m2 2 szoba

komfortos

5.152.000,-Ft

Dorog, Hõsök tere 13.

 

1194/2/A/1

Irodák: 531 m2 összkomfortos

24.393.800,-Ft

Dorog, Baross G. ltp. 27. fsz.

592/A/42

Iroda: 17m2

összkomfortos

 

 

1.496.000,-Ft

Dorog, 4 db építési telek kialakítására alkalmas ingatlan

0318/1

Kivett:gazdasági épület, udvar, 3271m2

10.303.650,-Ft

Dorog, kivett beépítetlen terület

532/24

Kivett beépítetlen terület, 1435 m2

4.018.000,-Ft

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittárgyaláson bérlemény útján történõ hasznosításra meghirdeti:

Dorog, Bécsi út 55 sz. alatti, 1419/A/5 hrsz-ú 35 m2 alapterületû üzlethelyiségét.

A licit induló összege: 2.310,- Ft/m2

Dorog, Zsigmondy ltp. 20. sz. alatti, 731/3/A/104 hrsz-ú 21m2 alapterületû üzlethelyiségét.

A licit induló összege: 1160,-Ft/m2

Valamennyi licittárgyalás idõpontja:

2014. július 4. (péntek) 900 - 1200 óráig, a „Részletes tudnivalók" c. dokumentumban meghatározott beosztás szerint.

Helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatala - Földszint 23. szoba

2510 Dorog, Bécsi út 71.A licittárgyaláson történõ részvétel feltétele a „Részletes tudnivalók" - aláírással igazolt - átvétele, valamint a bánatpénz befizetése, melynek helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály (Dorog, Bécsi út 71. érdeklõdni lehet: Kozlik Ferenc, Tállainé Berkesi Anita tel: 33/431-299):Határideje: 2014. július 2. 1200 óra

 


 

Pályázati felhívás

 

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális és piaci alapon történõ bérbeadásáról,  a pályázati felhívás

 

a linkre kattintva itt letölthetõ

 

 

 

 


 

 

HIRDETMÉNY

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittárgyaláson értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonát képezõ ingatlanokat:

 

Ingatlan címe:

Hrsz.

Ingatlan nagysága

Ingatlan forgalmi értéke

Dorog, Borbála ltp. 6. 4/14.

1878/7/A/14

Lakás: 49m2, 2 szoba összkomfortos

4.018.000,-Ft

Dorog, Hám K. ltp. 4. 4/15. P+P felújított

1839/9/A/15

Lakás: 50m2 , 2 szoba komfortos

4.250.000,-Ft

Dorog, Baross G. ltp. 12. fsz. 2. P+P felújított

628/A/26

Lakás: 56m2 2 szoba

komfortos

5.152.000,-Ft

Dorog, Tömedék akna 12.

Lakóház

2317

Telek: 581 m2

Lakás: 68 m

Garázs: 20 m2

Melléképület: 25 m2

 

5.000.000,-Ft

Dorog, Hõsök tere 13.

 

1194/2/A/1

Irodák: 531 m2 összkomfortos

24.393.800,-Ft

Dorog, Baross G. ltp. 27. fsz.

592/A/42

Iroda: 17m2

összkomfortos

 

 

1.496.000,-Ft

Esztergom, Palatinus-tó parti pihenõház

1523/29

Épület: 91,5m2 összkomfortos

Földterület: 1123m2

 

6.000.000,-Ft

Dorog, 4 db építési telek kialakítására alkalmas ingatlan

0318/1

Kivett:gazdasági épület, udvar, 3271m2

10.303.650,-Ft

Dorog, kivett beépítetlen terület

532/24

Kivett beépítetlen terület, 1435 m2

4.018.000,-Ft

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittárgyaláson bérlemény útján történõ hasznosításra meghirdeti:

Dorog, Bécsi út 55 sz. alatti, 1419/A/5 hrsz-ú 35 m2 alapterületû üzlethelyiségét.

A licit induló összege: 2.310,- Ft/m2

Dorog, Zsigmondy ltp. 20. sz. alatti, 731/3/A/104 hrsz-ú 21m2 alapterületû üzlethelyiségét.

A licit induló összege: 1160,-Ft/m2

Valamennyi licittárgyalás idõpontja:

2014. május 9. (péntek) 800 - 1200 óráig, a „Részletes tudnivalók" c. dokumentumban meghatározott beosztás szerint.

Helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatala - Földszint 23. szoba

2510 Dorog, Bécsi út 71.A licittárgyaláson történõ részvétel feltétele a „Részletes tudnivalók" - aláírással igazolt - átvétele, valamint a bánatpénz befizetése, melynek helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály (Dorog, Bécsi út 71. érdeklõdni lehet: Kozlik Ferenc, Tállainé Berkesi Anita tel: 33/431-299)

Határideje: 2014. május 5. 1200 óra

 

 

 

 

 


 

Tájékoztató 

 

A Magyar Kémény Kft. a 2012. évi XC. törvény, a végrehajtást szabályozó 347/2012. (XII.11.) kormányrendelet, valamint a 63/2012. (XII.11.) BM. sz. rendeletben, illetve a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 66/2012. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást 2014. március 24-tõl megkezdi a teljes településen. A kéményseprõk a kémények ellenõrzésén, tisztításán, felülvizsgálatán túl a szolgáltatási díjak beszedését is végzik.

 

A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 19/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása szerint elõírt szolgáltatási díjak listája

 

itt letölthetõ:  

 

 

 

 


 

 

  

HIRDETMÉNY

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittárgyaláson értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonát képezõ ingatlanokat:

 

Ingatlan címe:

Hrsz.

Ingatlan nagysága

Ingatlan forgalmi értéke

Dorog, Borbála ltp. 6. 4/14.

1878/7/A/14

Lakás: 49m2, 2 szoba összkomfortos

4.018.000,-Ft

Dorog, Hám K. ltp. 4. 4/15. P+P felújított

1839/9/A/15

Lakás: 50m2 , 2 szoba komfortos

4.250.000,-Ft

Dorog, Baross G. ltp. 12. fsz. 2. P+P felújított

628/A/26

Lakás: 56m2 2 szoba

komfortos

5.152.000,-Ft

Dorog, Széchenyi ltp. 4. 2/2.

666/1/A/5

Lakás: 65m2, 2 szoba összkomfortos

5.525.000,-Ft

Dorog, Tömedék akna 12.

Lakóház

2317

Telek: 581 m2

Lakás: 68 m

Garázs: 20 m2

Melléképület: 25 m2

 

7.300.000,-Ft

Dorog, Széchenyi ltp. 4-5.

666/1/A/37

 

1 db. üzlethelyiség:

42,38 m2

90.000,-Ft/m2

Dorog, Hõsök tere 13.

 

1194/2/A/1

Irodák: 531 m2 összkomfortos

24.393.800,-Ft

Dorog, Baross G. ltp. 27. fsz.

592/A/42

Iroda: 17m2

összkomfortos

 

 

1.496.000,-Ft

Esztergom, Palatinus-tó parti pihenõház

1523/29

Épület: 91,5m2 összkomfortos

Földterület: 1123m2

 

8.071.407,-Ft

Dorog, 4 db építési telek kialakítására alkalmas ingatlan

0318/1

Kivett:gazdasági épület, udvar, 3271m2

10.303.650,-Ft

Dorog, kivett beépítetlen terület

532/24

Kivett beépítetlen terület, 1435 m2

4.018.000,-Ft

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittárgyaláson bérlemény útján történõ hasznosításra meghirdeti:

Dorog, Bécsi út 55 sz. alatti, 1419/A/5 hrsz-ú 35 m2 alapterületû üzlethelyiségét.

A licit induló összege: 2.310,- Ft/m2

Dorog, Zsigmondy ltp. 20. sz. alatti, 731/3/A/104 hrsz-ú 21m2 alapterületû üzlethelyiségét.

A licit induló összege: 1160,-Ft/m2

Valamennyi licittárgyalás idõpontja:

2014. február 14. (péntek) 800 - 1200 óráig, a „Részletes tudnivalók" c. dokumentumban meghatározott beosztás szerint.

Helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatala - Földszint 23. szoba

2510 Dorog, Bécsi út 71.A licittárgyaláson történõ részvétel feltétele a „Részletes tudnivalók" - aláírással igazolt - átvétele, valamint a bánatpénz befizetése, melynek helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály (Dorog, Bécsi út 71. érdeklõdni lehet: Kozlik Ferenc, Tállainé Berkesi Anita tel: 33/431-99)

Határideje: 2014. február 10. 1200 óra

 

 

 

 

 

 


 

„Év Homlokzat Felújítási Terve 2014 és

Dorog Város családiházas ingatlanok hõszigetelése, nyílászáró cseréje"

Részletes pályázati kiírás

 

itt letölhetõ:


 

A falugazdász tájékoztatója.

 

A mezõgazdasági termelõkre vonatkozó aktuális határidõk és kötelezettségek:

 

 

Nitrát-adatszolgáltatás:

 

A kötelezettség vonatkozik a nitrát érzékeny területeken gazdálkodókra, és a terület érzékenységétõl függetlenül olyan gazdálkodókra, akik a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékû állattartást folytatnak ( baromfi esetében 3, vegyes állattartás esetében 5 számosállat). A jelentés határideje: 2013 12. 31. Ezekben az esetekben a gazdálkodási napló tápanyag gazdálkodásra, trágyázásra, parcella mûvelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjait, vagy ezeknek megfelelõ adattartalmú nyilvántartást kell vezetni. Az adatokat 5 évig meg kell õrizni.

 

 

Natura 2000 területeken történõ legeltetés:

 

Natura 2000 gyepterületek október 31, és április 23 közötti legeltetéséhez a környezetvédelmi és vízügyi felügyelõség engedélye, helyi jelentõségû védett területnek minõsülõ Natura 2000 terület esetében az önkormányzat jegyzõjének engedélye szükséges.

 

 

Trágyázási tilalmi idõszak nitrát érzékeny területeken:

 

Nitrát érzékenynek minõsülõ területeken október 31, és február 15 között szervestrágya nem juttatható ki. A tilalom alá esõ táblákon ezen idõszakban nem létesíthetõ, és nem tartható fenn ideiglenes trágyakazal sem.

 

Bercsényi Sándor

    falugazdász

 

 


 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Dorog város területén mûködõ egészségügyi-, gyermekjóléti- és szociális intézményekben az ellátottak képviseletét Lantosné Berkesi Judit ellátottjogi képviselõ látja el.

Munkaidõben elérhetõ telefonszáma: 06-20-489-9552; e-mail címe: lantos.jutka@obdk.hu

A fenti elérhetõségek sikertelensége esetén az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ zöldszáma hívható: 06-80-620-055

 

 


 

Tisztelt Gazdálkodó!

 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az idén is az elmúlt évekhez hasonlóan április 10. és május 15. közötti idõszakban nyújtható be a mezõgazdasági termelõk területalapú támogatása iránti kérelem elektronikus formában. A megyében a falugazdászok közremûködésével, mintegy 1500 termelõ kérelmének kitöltésére és benyújtására kerülhet sor.

 

A területalapú támogatás ügyintézése fenti idõszakban elsõbbséget élvez, ezért az elõzetesen meghirdetett fogadóórák idõpontjai több településen változhatnak.

 

Kérjük, amennyiben ebben az évben támogatást kíván igényelni, szíveskedjék felkeresni falugazdászát idõpont egyeztetés céljából.

 

A klasszikus falugazdászi feladatokhoz kapcsolódó ügyek intézésére a támogatási idõszakban a körzeti irodákban lehetõséget biztosítunk.

 

 

Körzeti iroda

Falugazdász

Telefonszám

 

Komárom, Szabadság tér 1.

Szilágyi Norbert

70/436 3324

Kiss Tamás Miklós

30/560 9193

Horváthné Tóth Beáta

30/500 8568

 

Esztergom, Széchenyi tér 6.

Keszthelyi Zoltán

70/436 3320

Bercsényi Sándor

70/436 3319

Orsai Zoltánné

70/436 3327

 

Kisbér, Széchenyi u. 2.

 

Horváthné Egyed Kinga

30/411 5813

Gál István

70/436 3326

Behek Marcell

70/436 3334

 

Tatabánya, Gyõri u. 13.

Megyesi Dóra

70/436 3323

Németh András

20/411 0956

Tokaji Attila

70/436 3322

 

 

 

 

 

 

                                                                       Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Földmûvelésügyi Igazgatóság

 

  


A falugazdász tájékoztatója.

A falugazdász ügyfélfogadási ideje Dorogon  a Polgármesteri Hivatalban minden szerdán 12 00  - 14 00 óráig tart.

 Telefonos elérhetõség: 06-30/ 513 5885,  06-70/ 436 3319

  Bercsényi Sándor falugazdász

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EBEK TARTÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL

 

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésbõl tartott állatok tartátásról és forgalmazásáról szóló Kormányrendelet határozza meg az ebek, illetve más kedvtelésbõl tartott állatok tartásának feltételeit, melyekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot:

- az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelõ mozgásteret biztosítani,

- az ebek ürülékét az állat tartója a közterületrõl köteles eltávolítani,

- az állat elûzése, elhagyása vagy kitétele tilos,

- amennyiben a kóbor állat befogásától számított 15 napon belül az állat tulajdonosa nem válik ismertté, az állat az állam tulajdonába kerül,

- ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni,

- a kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét szükségtelenül ne zavarja,

- a kedvtelésbõl tartott eb állattartási helyének olyan mértékûnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemzõ mozgási igényét ki tudja elégíteni,

- tilos ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen, illetve tartósan 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani,

- ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minõsül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig,

- amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven mûködõ szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 méternél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 méternél,

- az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát,

- belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,

- közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen,

- szájkosarat használni - ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elõ - kizárólag az egyed jellemzõen agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

- az állatvédelmi hatóság által veszélyesnek minõsített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, ivartalanítva és elektronikus azonosítóval megjelölve tartható.

                                                                                                                        Dorog Város Jegyzõje


 

Reprezentativitás  Dorog Város Önkormányzatánál dolgozó szakszervezetek közül a közalkalmazotti taglétszám alapján

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a  24/2011. (III.9.) sz. Kormányrendelet alapján a helyi Reprezentativitást Megállapító Bizottság (továbbiakban: RMB) 2011. június 27-i jegyzõkönyve szerint,   Dorog Város Önkormányzatánál dolgozó szakszervezetek közül a közalkalmazotti taglétszám alapján a Pedagógus Szakszervezet Dorogi Alapszervezete reprezentatív.

 

 


 

Oldal tetejére ugrás
 
  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetőségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia