Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekű adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szerveződések
  Egyház
  Sport
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Hivatali Közlemények
Frissítve: 2016. január 04 11:04:43 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

Dorog Város Önkormányzatának felhívása

Tisztelettel felhívjuk a dorogi székhelyû és/vagy telephelyû vállalkozások/szervezetek figyelmét, hogy amennyiben szolgáltatást vagy termékértékesítést folytattak a dorogi közoktatási intézményekkel kapcsolatosan, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal szemben követelést tartanak nyilván, Dorog Város Önkormányzatát tájékoztatni szíveskedjenek az alábbi elérhetõségen:
Dorog Város Önkormányzata Emberi Erõforrás és Hatósági Osztály, Takácsné Molnár Anikó (2510 Dorog, Bécsi út 71. e-mail: emberieroforras@dorog.hu)
Postai vagy elektronikus úton történõ részletes számla, valamint a számla kibocsátást igazoló szerzõdés másolatának megküldésével. Büntetõjogi és polgári jogi felelõssége tudatában tett nyilatkozattal.

Dorog, 2015. november 20.


Üdvözlettel:


Dr. Tittmann János
polgármester

Felhívás 

 

Fogadónapok a Polgármesteri hivatalban 2016-ban:

.

 

 

Dr. Tittmann János polgármester

Deák Ferenc alpolgármester és                                         

Kecskésné Patos Szilvia jegyzõ:  

2016. január 28-án 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

 


 

 


 

Képviselõi fogadóórák


 

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselõ január 28-án, 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila Mûvelõdési Házban.
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselõ január 20-án 16-17 óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja fogadóóráját. A képviselõ telefonon és e-mailen is elérhetõ: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselõ minden hónap páros hétfõjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petõfi iskolában. A képviselõ telefonon és e-mailen is elérhetõ: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselõ január 19-én 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.).
WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselõ november 18-án 16-17 óra között a dorogi MSZP irodában (Otthon tér 1.) tartja fogadóóráját.
NAGY ATTILA önkormányzati képviselõ minden hónap páros keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában (Intézmények Házával szemben). A képviselõ telefonon is elérhetõ: 70/602-2985

 


Advent tűzveszélyei

 

Készítette: Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

 

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

Letölthető: 

 


 

Tájékoztató  

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal hivatásos gondnoki képzésérõl.

 

A tájékoztató itt letölthetõ:

 

A jelentkezési lap itt letölthetõ:

 

 


 Tájékoztató

a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 Monitoring és Lakossági Riasztó rendszer, riasztó-tájékoztató alrendszerének 2016. évben végrehajtandó próbáinak idõpontjairól.

 

Az idõpontok itt letölhetõk:

 


Tájékoztató

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Járási Hivatalvezetõ tájékoztatása alapján a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatalának Dorogi Munkaerõpiaci pontja (2510 Dorog, Kálvária u. 18.)

 

2015. július 13-tól (hétfõ) 2015. októberéig új helyen, a 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 9. szám I. emeletén

 

fogadja az ügyfeleket a jelenleg is érvényben lévõ ügyfélfogadási rendben.

 

A Hantken M. u. 9. szám Dorogon az Intézmények Házával (Kormányablak) szemben található, itt korábban a dorogi Földhivatal mûködött.


Tájékoztató az ebek veszettség elleni oltásáról 

 Tájékoztató veszettség elleni oltásról.pdf
Tulajdonosi tájékoztató.pdf

 


 Tájékoztató

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Járási Hivatalvezetõ tájékoztatója szerint az esztergomi Okmányiroda kormányablakká történõ átalakítása a napokban befejezõdik, és 2015. szeptember 28-án (hétfõ) 13 órától, már kibõvített szolgáltatásokkal várja ügyfeleit.

 

Természetesen a fenti idõponttól kezdõdõen a dorogi Kormányablak is visszatér korábbi nyitva tartási rendjéhez.

 A tájékoztató itt letölhetõ:  

 


 

 

Felhívás

 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére

 

a kamarai tagdíj 2015. évi bevallásáról: határidõ 2015. június 30. 

 

a felhívás itt letölthetõ:

 


 

 

Tájékoztató  

MolaRi rendszer lakossági tájékoztató-riasztó alrendszerének 2015. évben végrehajtandó próbáinak idõpontjai és a jel kiadásainak helyei itt letölhetõ:

 

 

 


 

Hirdetmény

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott hirdeménye, az általános iskolai beiratkozásról itt letölhetõ:

 


 

 Tájékoztató

A kiskereskedelmi szektorban történõ vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény rendelkezéseirõl szóló tájékoztató itt letölthetõ:


  Pályázati felhívás

 

Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történõ betöltésére.

 

Az ellátandó feladatkör:
Dorog város I. számú (jelenleg üres) házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerzõdésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: 2510 Dorog, Rákóczi u. 9.


Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség,
- csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben elõírt feltételek megléte,
- a praxis vállalkozói formában történõ mûködtetése.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevõ személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosA pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Dorog Város Polgármesteréhez (2510 Dorog, Bécsi út 71.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: azonnal

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejû feladat-ellátási szerzõdésben foglaltak alapján.
- A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerzõdés megkötése útján szerezhetõ meg.
- Az önkormányzat a rendelõhelyiséget térítésmentesen biztosítja.

- Az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ: Muzslai Mária aljegyzõtõl, a 06 33 431 299 telefonszámon, ill. a
muzslai@dorog.hu e-mail címen.A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- www.oali.hu

-www.dorog.hu


 

Pályázati Felhívás 

Dorog Város Képviselõ-testülete, Dorog Város Kommunális Közalapítványa és a Baumit Kft. 2015. évben nyílt és nyilvános pályázatot hirdet „Év Homlokzat Felújítási Terve 2015
és Dorog Város családiházas ingatlanok hõszigetelése,
nyílászáró cseréje" megnevezéssel.

.

A részletes pályázati dokumentáció átvehetõ személyesen Dorog Város Polgármesteri Hivatalában (2510 Dorog, Bécsi út 71.) vagy itt letölthetõ.

 

 

A pályázatokat a részletes kiírásnak megfelelõ tartalommal 2015. év március hónap 23. napjáig lehet leadni.

A pályázáshoz sok sikert kíván a Bíráló Bizottság!

 

 

Dorog, 2014. december 17.

 


Tisztelettel:

 

dr. Tittmann János sk.
polgármester


TÁJÉKOZTATÓ 

 

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2015. augusztus 18-tól 2015. augusztus 19-ig Angyalföld -Piliscsaba állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Itt letölthetõ:

 

 

2015. augusztus 18-tól 2015. augusztus 19-ig Angyalföld - Piliscsaba állomások között végzett vasúti pálya felújítási munkák miatt Budapest Árpád híd autóbuszállomás és Pilisvörösvár vasútállomás között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Itt letölhetõ:

 


  
 

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztály  Bûnmegelõzési Alosztály 2014. szeptemberi hírlevele

 

Október 1: Idõsek Világnapja letölthetõ:

 

 

 

 


 

 

Felhívás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai Tagok részére!

 

A felhívás itt letölhetõ:  

 

 


 

 

Tájékoztató 

 

A Magyar Kémény Kft. a 2012. évi XC. törvény, a végrehajtást szabályozó 347/2012. (XII.11.) kormányrendelet, valamint a 63/2012. (XII.11.) BM. sz. rendeletben, illetve a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 66/2012. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást 2014. március 24-tõl megkezdi a teljes településen. A kéményseprõk a kémények ellenõrzésén, tisztításán, felülvizsgálatán túl a szolgáltatási díjak beszedését is végzik.

 

A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 19/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása szerint elõírt szolgáltatási díjak listája

 

itt letölthetõ:  

 

 

 

 


 

„Év Homlokzat Felújítási Terve 2014 és

Dorog Város családiházas ingatlanok hõszigetelése, nyílászáró cseréje"

Részletes pályázati kiírás

 

itt letölhetõ:


 

A falugazdász tájékoztatója.

 

A mezõgazdasági termelõkre vonatkozó aktuális határidõk és kötelezettségek:

 

 

Nitrát-adatszolgáltatás:

 

A kötelezettség vonatkozik a nitrát érzékeny területeken gazdálkodókra, és a terület érzékenységétõl függetlenül olyan gazdálkodókra, akik a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékû állattartást folytatnak ( baromfi esetében 3, vegyes állattartás esetében 5 számosállat). A jelentés határideje: 2013 12. 31. Ezekben az esetekben a gazdálkodási napló tápanyag gazdálkodásra, trágyázásra, parcella mûvelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjait, vagy ezeknek megfelelõ adattartalmú nyilvántartást kell vezetni. Az adatokat 5 évig meg kell õrizni.

 

 

Natura 2000 területeken történõ legeltetés:

 

Natura 2000 gyepterületek október 31, és április 23 közötti legeltetéséhez a környezetvédelmi és vízügyi felügyelõség engedélye, helyi jelentõségû védett területnek minõsülõ Natura 2000 terület esetében az önkormányzat jegyzõjének engedélye szükséges.

 

 

Trágyázási tilalmi idõszak nitrát érzékeny területeken:

 

Nitrát érzékenynek minõsülõ területeken október 31, és február 15 között szervestrágya nem juttatható ki. A tilalom alá esõ táblákon ezen idõszakban nem létesíthetõ, és nem tartható fenn ideiglenes trágyakazal sem.

 

Bercsényi Sándor

    falugazdász

 

 


 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Dorog város területén mûködõ egészségügyi-, gyermekjóléti- és szociális intézményekben az ellátottak képviseletét Lantosné Berkesi Judit ellátottjogi képviselõ látja el.

Munkaidõben elérhetõ telefonszáma: 06-20-489-9552; e-mail címe: lantos.jutka@obdk.hu

A fenti elérhetõségek sikertelensége esetén az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ zöldszáma hívható: 06-80-620-055

 

 


 

Tisztelt Gazdálkodó!

 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az idén is az elmúlt évekhez hasonlóan április 10. és május 15. közötti idõszakban nyújtható be a mezõgazdasági termelõk területalapú támogatása iránti kérelem elektronikus formában. A megyében a falugazdászok közremûködésével, mintegy 1500 termelõ kérelmének kitöltésére és benyújtására kerülhet sor.

 

A területalapú támogatás ügyintézése fenti idõszakban elsõbbséget élvez, ezért az elõzetesen meghirdetett fogadóórák idõpontjai több településen változhatnak.

 

Kérjük, amennyiben ebben az évben támogatást kíván igényelni, szíveskedjék felkeresni falugazdászát idõpont egyeztetés céljából.

 

A klasszikus falugazdászi feladatokhoz kapcsolódó ügyek intézésére a támogatási idõszakban a körzeti irodákban lehetõséget biztosítunk.

 

 

Körzeti iroda

Falugazdász

Telefonszám

 

Komárom, Szabadság tér 1.

Szilágyi Norbert

70/436 3324

Kiss Tamás Miklós

30/560 9193

Horváthné Tóth Beáta

30/500 8568

 

Esztergom, Széchenyi tér 6.

Keszthelyi Zoltán

70/436 3320

Bercsényi Sándor

70/436 3319

Orsai Zoltánné

70/436 3327

 

Kisbér, Széchenyi u. 2.

 

Horváthné Egyed Kinga

30/411 5813

Gál István

70/436 3326

Behek Marcell

70/436 3334

 

Tatabánya, Gyõri u. 13.

Megyesi Dóra

70/436 3323

Németh András

20/411 0956

Tokaji Attila

70/436 3322

 

 

 

 

 

 

                                                                       Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Földmûvelésügyi Igazgatóság

 

  


A falugazdász tájékoztatója.

A falugazdász ügyfélfogadási ideje Dorogon  a Polgármesteri Hivatalban minden szerdán 12 00  - 14 00 óráig tart.

 Telefonos elérhetõség: 06-30/ 513 5885,  06-70/ 436 3319

  Bercsényi Sándor falugazdász

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EBEK TARTÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL

 

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésbõl tartott állatok tartátásról és forgalmazásáról szóló Kormányrendelet határozza meg az ebek, illetve más kedvtelésbõl tartott állatok tartásának feltételeit, melyekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot:

- az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelõ mozgásteret biztosítani,

- az ebek ürülékét az állat tartója a közterületrõl köteles eltávolítani,

- az állat elûzése, elhagyása vagy kitétele tilos,

- amennyiben a kóbor állat befogásától számított 15 napon belül az állat tulajdonosa nem válik ismertté, az állat az állam tulajdonába kerül,

- ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni,

- a kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét szükségtelenül ne zavarja,

- a kedvtelésbõl tartott eb állattartási helyének olyan mértékûnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemzõ mozgási igényét ki tudja elégíteni,

- tilos ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen, illetve tartósan 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani,

- ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minõsül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig,

- amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven mûködõ szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 méternél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 méternél,

- az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát,

- belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,

- közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen,

- szájkosarat használni - ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elõ - kizárólag az egyed jellemzõen agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

- az állatvédelmi hatóság által veszélyesnek minõsített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, ivartalanítva és elektronikus azonosítóval megjelölve tartható.

                                                                                                                        Dorog Város Jegyzõje


 

Reprezentativitás  Dorog Város Önkormányzatánál dolgozó szakszervezetek közül a közalkalmazotti taglétszám alapján

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a  24/2011. (III.9.) sz. Kormányrendelet alapján a helyi Reprezentativitást Megállapító Bizottság (továbbiakban: RMB) 2011. június 27-i jegyzõkönyve szerint,   Dorog Város Önkormányzatánál dolgozó szakszervezetek közül a közalkalmazotti taglétszám alapján a Pedagógus Szakszervezet Dorogi Alapszervezete reprezentatív.

 

 


 

Oldal tetejére ugrás
 
  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetőségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia