Testületi ülés 2021.06. 25

Testületi ülés 2021.06. 25

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2021. 06. 25.

Meghívó

Jegyőkönyv

Kivonat

Előterjesztések:

1.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II.09.) önkormányzati rendelet módosítása  2-3 melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet6. melléklet7-8 melléklet9.1-9.2 melléklet9.3 melléklet10. melléklet11.1-11.2 melléklet12. melléklet

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési támogatások, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló …./2021. (VI.25.) önkormányzati rendelet elfogadásáról

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 7/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.) Beszámoló a Dorogi Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről melléklet

6.) Beszámoló Dorog Város Egyesített Sportintézményének 2020. évi szakmai tevékenységéről melléklet 

7.) Beszámoló a Dorog- és Térsége Turizmus Egyesület 2020. évi szakmai tevékenységéről melléklet

8.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntések 2020. évi teljesítéséről

9.) Együttműködési megállapodás a települési ifjúsági feladatok ellátása érdekében, valamint az I. Megyei Ifjúsági Bál megvalósításának támogatása a) mellékletb) melléklet

10.) Dorog Város Önkormányzatának általános és közvilágítási célú villamos energia beszerzésének közbeszerzési eljárása

11.) Reimann Bányászattörténeti Miniverzum nyitvatartás módosítása