Testületi ülés 2021. 10. 29.

Testületi ülés 2021. 10. 29.

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2021. 10. 29.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021.(X.29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II.09.) önkormányzati rendelet módosítása  2-3 melléklet4. melléklet5. melléklet6. melléklet7-8 melléklet9.1-9.2 melléklet9.3 melléklet;10. melléklet11.1-11.2 melléklet12. melléklet

4.) Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotására

5.) Munkásszállás pályázatának visszavonása

6.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről

7.) Beszámoló a 2020/2021- tanév szünidei gyermekétkeztetéséről

8.) Dorog, Kölcsey Ferenc utca 5. (1844/3 Hrsz.) ingatlan értékesítése

9.) Dorog, belterület 167/4 hrsz. és a 167/5 hrsz. ingatlanok határrendezése melléklet

10.) Iskolák felvételi körzete