Jelöléseket várnak a jutalmazandók körére
Közügy
2021. nov. 24.

Jelöléseket várnak a jutalmazandók körére

Lokálpatriotizmus, kulturális értékek

A DOROGIAK DOROGÉRT Alapítvány városunk szépítéséért, kulturális és szellemi életének fejlesztéséért, a város hírnevének erősítéséért cselekvő dorogi személyeket, csoportokat kívánja elismerésben részesíteni.
Ezzel célja segíteni az egészséges lokálpatriotizmus kialakulását, a helytörténeti, kulturális értékek, népszokások megőrzését, a lakótelepek, utcák lakóinak összefogását lakókörnyezetük megóvása, szépítése érdekében.
Az alapítvány kuratóriuma minden évben átadja az arra érdemeseknek a DOROGIAK DOROGÉRT elnevezésű oklevelet, plakettet és a vele járó jutalmat.
A jutalmazottak körére javaslatot tehetnek 2021. december 3-ig Dorog város polgárai, a hivatali intézmények vezetői, a társadalmi- és gazdasági szervezetek vezetői Szabó-Berghauer Zoltán kuratóriumi elnök e-mail címére küldött levelükben (info@dorogikonyvtar.hu).

Szabó-Berghauer Zoltán

kuratóriumi elnök