Városrészekre jellemző utcanévtáblákat kapnak közterületeink
Közügy
2022. márc. 28.

Városrészekre jellemző utcanévtáblákat kapnak közterületeink

Elkezdődött a város utcanévtábláinak cseréje

A sötétkék színű fémtáblákat a városrészekre jellemző középület vonalrajza díszíti a közterület nevével. A táblák kihelyezése ütemezetten történik. Az első ütemben a Gorkij út, Köztársaság út,  Híd utca, Iskola utca, Hantken Miksa utca, Mária utca, Bécsi út és az Esztergomi út tábláit helyezik ki a kerítésekre, oszlopokra, villanyoszlopokra, házfalakra, olyan jól látható helyekre, amelyeket látva könnyen beazonosíthatják a közterület nevét, jellegét – többek között a mentősök, tűzoltók stb.
Az utcanévtáblákat az utca kezdetén és végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon, fel fogják szerelni, kifüggesztésük megszervezéséről a városgazda gondoskodik.

Dorog Város Önkormányzata a településrészek és közterületek nevének megállapítására, megváltoztatására, nyilvántartására, továbbá az ingatlanok házszámozására vonatkozóan az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 143.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján kezdte meg az utcanévtáblák cseréjét.
Az ingatlan kezelője, vagy használója az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

Köszönjük együttműködésüket!