Testületi ülés 2022. 04. 29.

Testületi ülés 2022. 04. 29.

Testületi ülés 2022. 04. 29.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Dorog Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének véleményezési szakasz lezárása 1. melléklet2. melléklet3. melléklet

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 1. melléklet2.) melléklet

3.) Dorog Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelete a) rendelet tervezeteelőlapcímrend2-3 melléklet; 4. melléklet5. melléklet6. melléklet6.1 melléklet7-8 melléklet9.1-9.2 melléklet9.3 melléklet; 10.1 melléklet10.2 melléklet10.3 melléklet10.4 melléklet10.5 melléklet11.1-11.2 melléklet12.1 melléklet13. melléklet14. melléklet15. melléklet16. mellékleta.) nyilatkozatb.) nyilatkozatc.) nyilatkozatd,) nyilatkozate.) nyilatkozatf.) nyilatkozatg.) nyilatkozath.) nyilatkozati.) nyilatkozatj.) nyilatkozatk.) nyilatkozatl.) nyilatkozat

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (IV.29.) önkormányzati rendeletének megalkotása a talajterhelési díjról

5.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. melléklet2. melléklet3. melléklet4. melléklet5. melléklet6. melléklet7. melléklet8. melléklet9. melléklet10. melléklet

6.) Emberi Erőforrás Bizottság tagjának megválasztása

7.) Dorog Város Egyesített Sportintézmény vezetői állásának pályáztatása  

8.) Dr. Sáska Magdolna háziorvos feladatellátási szerződés módosítása melléklet

9.) Dorogi Kommunális Közalapítvány megszűntetése

10.) Utca elnevezés – dr. Mosonyi Albert melléklet

11.) Reimann Bányászattörténeti Miniverzum nyitva tartásának módosítása

12.)Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum nyári zárva tartása

13.) Dorog Város Tekepályájának névadása

14.) Dorog Város Egyesített Sportintézményének 2021. évi beszámolója melléklet

15.) Dorog- és Térsége Turizmus Egyesület 2021. évi beszámolója melléklet

16.) Az önkormányzati adóhatóság 2021. évi beszámolója

17.) Beszámoló az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzés jelentéséről

18.) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolója a.) mellékletb.) mellékletc.) mellékletd.) melléklete.) melléklet

19.) A Dorogi Kommunális Közalapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolója 1.) melléklet2,) melléklet3.) melléklet4.) melléklet5.) melléklet6.) melléklet

20.) A Dorogi Kulturális Közalapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolója a,) mellékletb,) mellékletc.) melléklet4.) melléklet

21.) A Kommunál-Junk Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolója a.) melléklet2.) melléklet

22.) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ – Idősek Otthona 2021. évi beszámolója  melléklet

23.) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ – Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi beszámolója melléklet

24.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 2021. évi beszámolója melléklet 

25.) Dorogi József Attila Művelődési Ház 2021. évi beszámolója 

26.) Dorogi Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója melléklet

27.) Reimann Bányászatörténeti Miniverzum 2021. évi beszámolója meléklet

28.) A Kommunál Junk Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítése a.) mellékletb.) mellékletc.) mellékletd.) melléklete.) melléklet