Tájház és Pro Urbe Díj átadó, testvértelepülési szerződés megerősítése az Európa Napon
Közügy
2017. máj. 15.

Tájház és Pro Urbe Díj átadó, testvértelepülési szerződés megerősítése az Európa Napon

A Német Nemzetiségi Tájházban a magyarországi németek himnuszával kezdődött a kétnapos ünnepségsorozat Dorogon. Az Európa Nap - a Párbeszéd Napja rendezvényének fókuszában az idén a német nemzetiség, Dorog sváb lakosságának története állt. Ehhez kapcsolódóan könyvbemutatóval emlékeztünk meg a dorogi sváb lakosság kitelepítésének 70. évfordulójáról, a wendlingen am neckar-i és a dorogi civil szervezetek között kialakult párbeszédről, majd a hivatalos testvértelepülési egyezmény megkötésének 20. évfordulójáról.

plinksveg.JPG

Az Európa Napra jelent meg Emlékezés 70. Erinnerung címmel a dorogi sváb lakosság kitelepítésének 70. évfordulójára emlékező könyv, amelyet Szabó-Berghauer Zoltán író-szerkesztő mutatott be a tájházban a dorogi, a wendlingen am neckar-i és a marienbergi vendégek előtt.
- Nagy megtiszteltetés, de annál nagyobb kihívás volt számomra ezt a könyvet megszerkeszteni. Köszönöm megrendelőmnek a bizalmat, és köszönöm munkatársaimnak a segítséget - hiszen az eredmény egy közös elképzelést és egy közös megvalósítást igénylő alkotás lett - mondta Szabó-Berghauer Zoltán. - A dorogi németek elûzésének 70. évfordulója alkalmából egy rendhagyó kötet született, mely egy történelmi áttekintéssel kezdődik (megmutatva a németség 1000 évnyi jelenlétét hazánkban); majd tisztelegve a korábbi tanulmányok, írások nagyszerûsége előtt, azok fölhasználásával egy válogatás készült a kitelepítések előzményeiről, lefolyásáról és utóéletéről - érintve napjainkat. A harmadik, legelevenebb részt a még közöttünk élő, emlékező és/vagy éppen még aktív svábok között elkészített - a teljesség igénye nélkül -, erősen válogatott interjúk alkotják, a múlttól a jelenig: a kitelepítésről, a történelemről, az örökségről, a kultúráról, a Német Nemzetiségi Önkormányzatról, a két város baráti egyesületeiről, kapcsolatáról stb. A beszélgetések szerkesztett verziói funkcionális sorrendben követik egymást, amennyire ezt sikerült megvalósítani.
Dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a szerkesztőt, a grafikusmûvészt, Lévay Jenőt, a fordítókat, Szax Róbertet és Tóth Szilviát, a képanyag gyûjtőjét, összeállítóját, Madarász Tímeát és a könyv lektorát, Kovács Lajost és Modla Lászlót, a nyomda vezetőjét, mindazokat akik részt vettek az Emlékezés 70. Erinnerung megalkotásában.

nmzetisegi_prourbe.JPG

Az ünnepség következő részében a Pro Urbe díj átadása követezett. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben, munkája elismeréseként Pro Urbe díjat adományozott a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére.
A díjat - a bronzplakettet, a díszoklevelet - a szervezet elnöke, Vörös Jánosné, és az elnökség tagjai, Kolonics Péterné és Sasvári Katalin vette át.
Megalakulásakor, az 1998-as helyhatósági választásokkal egy időben jött létre a legnagyobb létszámú - akkori nevén - Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat.
Céljai között szerepel a Dorog történelmét újraíró német telepes ősök kultúrájának, nyelvének, a város nyelvoktatási céljainak mentése, újjáélesztése, a hagyományőrzést szolgáló alkotó közösségek létrehozása, mûködtetése, támogatása, kapcsolatok építésének segítése a városvezetéssel, a civil szervezetekkel, közösségekkel együttmûködve városi, térségi, országos és nemzetközi keretek között.
Kiemelt köszönetet mondunk a képviselő-testületi tagoknak: Puchner Ferenc örökös tiszteletbeli elnöknek, Sasvári Katalinnak, Kolonics Péternének, Palkó Gábornak, Pétervári Lászlónak, Szax Róbertnek, Uresch Miklósnak, Hágelmayer Gábornak, Szányi Ferencnek és jelenlegi elnöküknek Vörös Jánosnénak - hangzott a méltatás.
Az elmúlt két évtizedben olyan közösségszervező ereje lett a Dorogi Nemzetiségi Önkormányzat a város kulturális életének, mely meghatározza a térségben létrejött együttmûködések, értékmentések és - teremtések folyamatait, ösztönzi alkotó hagyományőrző közösségek mûködését, figyelme pedig kiterjed a mai európai együttmûködések fenntartására, folyamatos ápolására, fejlesztésére.
Dorog Város Barátainak Egyesületi javaslatára 2017. évben Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent említettekért Pro Urbe díjjal tüntette ki a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatot.
A Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület elnöke, Szalai Ferenc Elismerő Emléklapot vehetett át önzetlen szervező munkájáért, amelyet két évtizede végez városunkért, a szétszakított német származású családok, a testvérvárosok polgárainak, a nemzetiségi hagyományok ápolásának érdekében. Dorog városa a wendlingeni egyesület vezetőjének kitüntetése után a dorogi elnök elismerésével fejezte ki a civil szervezet megbecsült vezetője és egyesülete iránti tiszteletét.

frnc_szalai_emlklap.JPG

Az emléklap átadása után a nemzetiségi önkormányzat kórusának mûsora, majd a felújított és autentikus sváb bútorokkal, szövetekkel berendezett Német Nemzetiségi Tájházat tekintethették meg az érdeklődők. Köszönetet mondunk Végváriné Krempf Ilonának és Krempf Istvánnak, akik felajánlották családi örökségüket, egy nagyméretû szentképet a tájház berendezéséhez. Szintén köszönet jár Vörös Jánosnénak, aki nagyméretû ruhásszekrényt adományozott a tájháznak.
A Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban a Wendlingen am Neckar és Dorog között 20 évvel ezelőtt kötött testvértelepülési egyezményt aláírásukkal erősítették meg Steffen Weigel Wendlingen am Neckar polgármestere és dr. Tittmann János polgármester. A szerződés aláírásának ünnepén részt vett Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke.
A Kovácsné Fódi Krisztina által vezényelt Cantilena kórus mûsora után nagyszerû bejelentés következett: a Dorog-Wendlingen Baráti Egyesület elnöke, Dieter Bauer és a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület elnöke, Szalai Ferenc javaslatot tettek egy-egy dorogi és wendlingeni közterület elnevezésére. Wendlingenben Dorog tér várja majd a vonatállomás mellett az érkezőket, Dorogon pedig egy új közterület kialakítása után Wendlingen am Neckar úton haladhatunk. A német vendégek jelképesen a távolságot is jelölő táblát adtak ajándékba dr. Tittmann Jánosnak.

tvolsgotjell337tbla.JPG
Délután a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányászzenekara adott nagysikerû koncertet Hoós Sándor vezényletével a mûvelődési házban.

allamok.JPG
Vasárnap ünnepi szentmisével kezdődött az Európa Nap ünnepségsorozata a Szent József templomban. A Gyöngyös Ferenc plébános által celebrált mise után a Kitelepítési emlékmûnél Szexer János meghatódottan emlékezett meg a kitelepítés családokat is kettészakító eseményéről. 1947-ben több száz dorogit telepítettek ki. Mindössze fél órájuk volt a pakolásra, hátrahagyva otthonukat, egzisztenciájukat, indultak az ismeretlenbe.
Emlékező beszédet mondott Steffen Weigel Wendlingen am Neckar és dr. Tittmann János Dorog polgármestere is. Az Árvai Ferenc által készített Kitelepítési emlékmûnél Wendlingen am Neckar önkormányzata, a kitelepítettek nevében Szexer János, Dorog Város Önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Dorog-Wendlingen, Wendlingen-Dorog Baráti Egyesületek helyezték el az emlékezés virágait a koszorúzási ünnepségen.

szexerJnos.JPG