Testületi ülés 2020. 02. 28.

Testületi ülés 2020. 02. 28.

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2020.02.28.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzatának 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2019. (II.12.) számú rendelet módosítása   2-3 melléklet; 4 melléklet; 5. melléklet; 7-8. melléklet   9.1-9.2 melléklet; 10. melléklet; 11-11.2 melléklet; 12 melléklet

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő, bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet   

4.) Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási Terve 2020” pályázat  

5.) A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátására kötendő Feladat-ellátási szerződés adattartalmának jóváhagyása 

6.) Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet betöltéséhez   a) melléklet; b) melléklet

7.) József Attila Művelődési Ház és Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumszolgáltatási terve a) melléklet;   b) melléklet

8.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde felvételi szabályzatának, SZMSZ és szakmai alapprogramjának módosítása  a) melléklet; b) melléklet; c) melléklet

9.) Dr.Tittmann János polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének

10.) Dorogi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása