November 12. a szociális dolgozók napja
Közügy
2020. nov. 12.

November 12. a szociális dolgozók napja

A Dorogi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét kérdeztük

Köszönjük a városunkban tevékenykedő, személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál dolgozók áldozatos munkáját, amelyet az idősek, rászorulók védelméért tesznek.

A Dorogi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, Tóth Krisztián kérdeztük a szociális munka napján.

 - Ami a napi feladatokat illeti az egyik legfontosabb a világszerte kialakult járványügyi helyzetben a védekezéséhez szükséges eszközök biztosítása. Tavasszal az első hullám idején, mindenkit váratlanul ért a járványhelyzet. Ebben az időszakban – és ezekben a hetekben is - nagyon fontos segítséget kaptunk fenntartónktól, Dorog Város Önkormányzatától a szükséges védőfelszerelések biztosításában és beszerzésében. Szintén a fenntartó biztosította az intézmény dolgozói számára a rendszeres tesztelést is. Rengeteg felajánlás érkezett a vállalkozók, civil szervezetek részéről egyaránt. Az intézmény lezárásra került, továbbá kijárási és látogatási tilalom lépett életbe. Ez utóbbi, a nyár folyamán enyhült valamelyest. Mivel úgy tűnhet, hogy meg kell tanulnunk együtt élni a járvánnyal, a fenntartó kezdeményezésére látogatóhelyiséget alakítottak ki intézményünkben. A portán olyan látogatószoba készült, amelyben lakóink és családtagjaik, igaz, üvegfallal elválasztva, de találkozhatnak, beszélgethetnek egymással. Ezekben a hetekben ismét szigorúbb járványügyi intézkedések kerültek bevezetésre, melyet az illetékes hatóságok folyamatosan ellenőriznek. Köszönhetően a korábban említett nyári összefogásnak, a fenntartónkkal való szoros együttműködésnek a járvány elleni védekezés hatékonynak mondható. Szeretném megemlíteni az idős lakóinkat, akik rendkívüli türelemmel és együttműködéssel viselték, viselik a megpróbáltatásokat. November 12. a szociális munka napja, ezért külön meg kell említenem kollégáim áldozatos munkáját, mind az idősek otthonában, mind a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál. Az ő felelősségteljes munkájuk pótolhatatlan és minden nap szükség van rá az időseink védelmében, amit ezúton is köszönök nekik.

 

  1. április 4-én megalakult a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ, mely egyesítette a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ „A” és „B” épületét. Az intézmény székhelye, az „A” épületnek helyt adó Otthon tér 4. szám alatt található idősek otthona lett. Két telephelye a Schmidt villa kert 2. szám alatt található demens betegeket fogadó idősek otthona és a Bécsi út 79-81. szám alatti családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. A szociális szolgáltatások és ellátási terület tekintetében változás nem történt.