Lakossági tájékoztató az ebek tartásáról, annak egyes szabályairól

Lakossági tájékoztató az ebek tartásáról, annak egyes szabályairól

Lakossági tájékoztató az ebek tartásáról, annak egyes szabályairól, nyomtatványok, veszettség elleni oltás

Tisztelt Ebtartó!

Dorog Város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál (Dorog, Bécsi u. 79-81), illetve letölthetők a www.dorog.hu honlapról; illetve fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

- Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. ;

- Hivatal portáján, illetve az Ügyfélszolgálaton leadható

- Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) az emberieroforras@dorog.hu e-mail címre.

 

Ebösszeíró adatlap

Változásbejelentő adatlap

Tájékoztató az ebek veszettség elleni oltásról

Tulajdonosi tájékoztató

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EBEK TARTÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartátásról és forgalmazásáról szóló Kormányrendelet határozza meg az ebek, illetve más kedvtelésből tartott állatok tartásának feltételeit, melyekről az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot:

- az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani,

- az ebek ürülékét az állat tartója a közterületről köteles eltávolítani,

- az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos,

- amennyiben a kóbor állat befogásától számított 15 napon belül az állat tulajdonosa nem válik ismertté, az állat az állam tulajdonába kerül. A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Kele Tibor gyepmester elérhetősége: 30/960-7199,

- ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni,

- a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét szükségtelenül ne zavarja,

- a kedvtelésből tartott eb állattartási helyének olyan mértékűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni,

- tilos ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen, illetve tartósan 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani,

- ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig,

- amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 méternél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 méternél,

- az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát,

- belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,

- közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen,

- szájkosarat használni - ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

- az állatvédelmi hatóság által veszélyesnek minősített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, ivartalanítva és elektronikus azonosítóval megjelölve tartható.

A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Gyepmester elérhetősége:
Kele Tibor:30/960-7199 

facebook

Dorog Város Jegyzője