Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés

Téma: M100-as autópálya kialakítása

F E L H Í V Á S !


Dorog Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Dorog Város
Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének részleges módosítására vonatkozó
- a tervezett M100 autóúthoz csatlakozó bekötőút nyomvonalának beillesztése érdekében -
véleményezési anyag elkészült.

A felülvizsgálattal kapcsolatos észrevételeiket a lakossági fórumon személyesen, vagy jelen felhívástól számítva a lakossági fórum időpontját követően még 8 napig Dankó Kristóf városi főépítész nevére címezve tehetik meg: Dorog Város Polgármesteri Hivatala, 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
e.mail: danko.kristof@dorog.hu

A véleményezési anyag Dorog Város hivatalos honlapján a partnerségi menü alatt megtalálható.

Véleményezésben való közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában
a lakossági fórum időpontját 2020. augusztus 25-én 15:00 órára,
a városháza nagytermében meghirdetve.


Tisztelettel:

Dr. Tittmann János sk.
polgármester


Kifüggesztve: 2020. augusztus 17.

/A felhívás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. § szakasza szerinti, Dorog város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./

 

Módosított Településszerkezeti Terv

Módosított Szabályozási Terv

 

Lakossági fórum felhívás

Itt letölthető: