Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés

F E L H Í V Á S !

Dorog Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Dorog Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének részleges módosítására vonatkozó

- a tervezett M100 autóúthoz csatlakozó bekötőút nyomvonalának beillesztése érdekében - jóváhagyott dokumentációs anyag elkészült.

A dokumentációs anyag Dorog Város hivatalos honlapján a partnerségi menü alatt megtalálható.

Tisztelettel:

                                                                     Dr. Tittmann János sk.

                                                                        polgármester  

                                                                            

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I.21.) számú rendelete a  Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításról 

HÉSZ rendelet 1. melléklet

HÉSZ rendelet 2. melléklet

HÉSZ rendelet 3. melléklet

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (I.21.) számú határozata Dorog Város Településszerkezeti tervének módosításáról

1. melléklet

2. melléklet