Dr. Bona Gábor a Dorogiak Dorogért Alapítvány kitüntetettje
Közügy
2021. márc. 18.

Dr. Bona Gábor a Dorogiak Dorogért Alapítvány kitüntetettje

Elismerés és köszönetnyilvánítás

Dorog Város Barátainak Egyesülete javaslatára dr. Bona Gábor történész kapta az idén a Dorogiak Dorogért Emlékplakett kitüntetést. Dankó József március 15-én, a Petőfi téren méltatta a díjazottat.

Dr. Bona Gábor a történettudományok kandidátusaként pályája nagy részét a Hadtörténeti Intézetben töltötte, amelynek igazgatója is volt, valamint főszerkesztője a Hadtörténeti Közlemények című folyóiratnak. Fő kutatási területe az 1848-49-es szabadságharc. A Magyarország hadtörténete című monográfia számára ő írta meg a szabadságharc történetét. Hatalmas életművével pedig ő rajzolta meg a szabadságharc hadseregének arcát külön-külön monográfiákban bemutatva a törzstiszteket, a kapitányokat, a hadnagyokat.

Publikált sok egyéb mellett a Dorogi Füzetekben is, valamint rendszeres előadója volt hosszú éveken keresztül Dorog Város Barátai Egyesülete márciusi megemlékezéseinek. Az utóbbi években a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár rendezvényein tart a témakörben mindig nagy érdeklődéssel kísért, mindig új szempontokat felvető előadásokat.

Jelentős dorogi közéleti munkássága is. A 70-es években tanácstag is volt, majd 1994 és 2002 között Dorog Város Kulturális Közalapítványának elnöke, később felügyelő bizottsági tag. 1998-ban, a szabadságharc 150. évfordulóján nagyszabású konferenciát szervezett Dorogon. 1999-től a Dorogi Kézilabda Klub elnöke.

1987 és 1992 között tagja volt a Bécsi Hadilevéltár magyar delegációjának. Az utóbbi évtizedekben a Miskolci Egyetem tanára volt. Tagja számos tudományos szakbizottságnak, szerkesztő bizottságnak. Munkásságát Pro Urbe Díjjal ismerte el Dorog városa.

Dr. Bona Gábor díjazásával olyan személyiséget ismert el a Dorogiak Dorogért Alapítvány kuratóriuma, aki a nemzeti kultúra gyarapítása mellett mindig aktívan részt vállalt a helyi kultúra támogatásában is.

Az alapítvány nevében Dankó József elköszönt Sasvári Józseftől, aki bejelentette: 2021-től már nem vállalja a kuratóriumi tagságot. Döntését tiszteletben tartja a szervezet. Személyében a Dorogiak Dorogért Alapítvány egyik 1992-es létrehozóját tisztelhetjük, aki 2005-ig az elnöki tisztséget is betöltötte. Köszönettel tisztelgünk egyéb területen is példamutató társadalmi feladatvállalása előtt.