Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítés

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítés

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítés

 
Polgármester
 
Jegyző
   
Alpolgármester 

Társadalmi megbízatású Általános helyettes

Aljegyző
 
Alpolgármester

Társadalmi megbízatású

   
Főépítész
     
Szervezési Csoportvezető (1 fő)
Titkárság ügyintéző (1 fő)
(5 fő ügyintéző)
Személyügyi ügyintéző (1 fő)
          
Iktató (2 fő)
 
Gépjárművezető (1 fő)
 
 
 
Pénzügyi Osztályvezető (1 fő)
Pénzügyi csoport (6 fő)
(20 fő ügyintéző)
Intézményi Költségvetés csoport (5 fő)
  
Adócsoport (4 fő)
 
 →
Vagyongazdálkodás (1 fő)
   
Lakásgazdálkodás, közbiztonsági referens, Birtokvédelem (1 fő)
 
 
Közterület-felügyelők (2 fő)
Térfigyelő kamerarendszer -monitorfigyelő (1 fő)
     
Városfejlesztési  Osztályvezető (1 fő)
 
Beruházási ügyintéző (1 fő)
(3 fő ügyintéző)
Műszaki ügyintéző (1 fő)
 
Városi főkertész (1 fő)
     
Emberi Erőforrás és hatósági Osztályvezető (1 fő)
Anyakönyvvezető (1 fő)
(7 fő ügyintéző)
Hagyatéki és anyakönyvvezető ügyintézők (2 fő)
 
→  
Hatósági ügyintéző (1 fő)
 
Szociális ügyintéző (1 fő)
 
Ipar, kereskedelem, hulladékgazd. (1 fő)
 
Telefonközpont, ügyfélirányító (1 fő)
 

 

 

 

Alapító okirat Polgármesteri Hivatal
     
     
  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján  a nettó ötmillió forintot elérő - vagy azt meghaladó - szerződések:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján az önkormányzat által nyújtott támogatásokról:

Dorog Város Önkormányzatának költségvetése, költségvetés módosítása

Költségvetés végrehajtása, költségvetési beszámoló:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján: az Európai Unió által támogatott fejlesztések: 

 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata


Adatvédelmi Tisztviselő cég

Neve: HANGANOV Kft.

Email címe: dpo@hanganov.hu

Adatvédelmi tájékoztató