Dorog, Mária utca zöldben 2020

Dorog, Mária utca zöldben 2020

Megújul a Mária utca

 

Kedvezményezett neve: Dorog Város Önkormányzata
A projekt címe: Dorog, Mária utca zöldben 2020
A szerződött támogatás összege: 150.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a város zöldterületének növelése, kétszintes növényzet telepítése, a degradált, elöregedett, kihasználatlan zöldfelületek revitalizálása, valamint a Mária utca utcaképével harmonizáló piac kialakítása a dorogiak életminőségének javítása érdekében.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.12.31.
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. 12. 05.

Dorog Város Önkormányzata

Sajtóközlemény                                                                

BEFEJEZŐDÖTT A „DOROG, MÁRIA UTCA ZÖLDBEN 2020” PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

Az adventi ünnepekre megnyitja kapuit a Mária utcában az ÖTHÁZ PIAC, valamint több területet érintő zöldfelületfejlesztéssel is gazdagodott a város. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében TOP-2.1.2-16-KO1-2016-00004 számú és “Dorog, Mária utca zöldben 2020” című projekt megvalósítására 150.000.000 forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert Dorog Város Önkormányzata. A támogatás intenzitása 100%.

Megvalósult a városi klíma javítását célul kitűző projekt a Falu akcióterületen, azon belül is Dorog nagy gyalogos-, és járműforgalmat vonzó kereskedelmi utcáján, valamint az akcióterület számos, elhanyagolt zöldfelületén. A cél a zöldterületek növelése, kétszintes növényzet telepítése, a degradált, elöregedett, kihasználatlan zöldfelületek revitalizálása, és az utca képével harmonizáló időszakos termelői piac kialakítása volt a dorogiak életminőségének javítása érdekében. A Mária utca burkolatának felújítása is megvalósult az önkormányzat költségvetéséből, mellyel megoldódott a korábbi parkolási probléma is, valamint kétszintes növény ültetéssel történő zöldfelület fejlesztésre is sor került. A betelepített jelentős mennyiségű növényzet csökkenti majd a terület felmelegedését, és egyben hasznosítja majd a lehullott csapadékot is. A megújult kórházpark színvonalas közparkká alakításával, valamint a háziorvosi rendelő belső, közhasználatú kertjének az 1960-as 70-es évek jellegzetes kertépítési stílusának megtartásával, de annak megújításával, valamint a közösségi funkciók bővítésével lehetőség nyílik a jövőben a kikapcsolódásra és a rekreációra. A posta előtti területen a zártsorú, utcaképhez illő termelői piac megépítésével kulturált körülmények kialakítására került sor az árusításhoz-vásárláshoz. A cél a város arculatához illeszkedő helyszín kialakítása volt. A piac fenntarthatóságát, báját, az utcaképbe illesztése, mérete és kortárs, időtálló anyaghasználata adja.

A projekt részéként az akcióterületen további elhanyagolt zöldfelületek megújítására is sor került. Ennek során növényegészségügyi, illetve balesetvédelmi szempontok figyelembevételére, talajtakaró cserjék telepitésével rézsű stabilizálására is sor került. Egyes helyeken az átlátási irányok kitisztításával, a beteg fák kivágásával és pótlásával, a gyep rendbetételével kellemes hangulatú ligetes zöldfelületek alakultak ki, valamint az új beépítésre szánt lakóterület lehatárolásaként egy fasor is létesült.

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretén belül valósult meg.

 

További információ kérhető:

Madarász Tímea sajtóreferens

+36 33 431 299

varosmarketing@dorog.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023. december 4.

ÁTADTÁK AZ ÖTHÁZ PIACOT A MÁRIA UTCÁBAN

https://www.dorog.hu/content/51529-atadtak-az-othaz-piacot-a-maria-utcaban

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023. november 9.

HAMAROSAN BEFEJEZŐDIK A PROJEKT, MEGKEZDHETI MŰKÖDÉSÉT A RÉGÓTA VÁRT PIAC

A zöldfelület fejlesztési munkák befejeződtek, míg a projekt műszaki tartalmát képező piac építésének műszaki átadás-átvételi eljárása befejezés előtt. Már csak kisebb javítások, hiányosságok pótlása van hátra, és a projekt műszaki megvalósítása határidőben befejeződik.

December 4-től a mai kor igényeinek megfelelően kialakított piac területén birtokba vehetik az üzleteket a bérlők, valamint az üzlethelyiségek között kialakított fedett területen a régóta várt termelői piac is megkezdheti a működését a város lakóinak örömére.

Az Önkormányzat Kincstári Szervezete által működtetett piac hetente két napon (kedden és pénteken) 8-18 óráig, viszont az üzlethelyiségek ettől függetlenül további munkanapokon is nyitva tartanak majd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2023. október 31.

FEKETE FENYŐKET ÜLTETTEK A KÓRHÁZPARKBA A DOROGI DIÁKOK

A 2022-ben megújult Mária utca és a novemberben elkészülő piac kialakítása mellett több száz négyzetméteren zöldfelület-fejlesztést végez a város egy uniós pályázatnak és önkormányzati önerőnek köszönhetően.

Október 31-én a kórházparkban mindösszesen 23 fenyőt ültettek el, ezek közül hármat a három dorogi általános iskola diákjai.

A zrínyiseket Sitku Pál igazgató és Ködös Endre tanár segítette az ültetésben, a petőfiseket Jászberényi Károly tagintézmény-vezető, de az eötvösös diákok is kivették részüket a munkából. Az alsós és felső tagozatos diákok a 3,5 méter magas fekete fenyőket elültették, meglocsolták, a szakemberek pedig zárásként egy-egy táblát helyeztek el az ültetésben részt vevő tanulók neveivel a fák mellé.

Petőfi iskolások Jászberényi Károly tagintézmény-vezetővel az ültetést követően

A zrínyis tanulók az elültetett Pinus Nigra mellett

Az Eötvös-iskola diákjai a "fájuk" mellett

A zöldfelület-fejlesztés a TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú, Dorog, Mária utca zöldben 2020 című projekt keretében valósult meg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023. 10. 9.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÜTEMTERV SZERINT HALAD

A projekt elérte a 75%-os készültségi fokot.

A külső vízellátási munkák befejeződtek, míg a belső víz-, és csatornaszerelési munkák kétharmados készültségi fokon vannak. Az épületvillamos és a fűtés-hűtés alapszerelési munkái elkészültek. A gipszkarton szerelés szintén befejezés előtt. A szigetelések és pillérburkolatok elkészültek. Folyamatban a külső térburkolási munkák.

Jó ütemben halad a zöldfelület-fejleszés is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023. 09. 20.

ÚJABB MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZETT A PROJEKT
Épül a piac, zöldül a város

A projekt kivitelezése elérte az 50%-os készültségi fokot. A piac építése az ütemterv szerint jó ütemben halad. A külső csatornázási munkák 70%-ban elkészültek, a 0,4 és 20 kV-os vezeték kiváltási munkák befejeződtek, és már csak a helyreállítási munkák vannak hátra. Teljes mértékben elkészültek az ácsmunkák és tetőfedési munkák, valamint folyamatban vannak a szárazépítési munkák is.


A zöldfelület fejlesztési munkák is folyamatban vannak. Részben elkészültek az irtási és  fakivágási munkák, a tereprendezések és a talaj előkészítések.

Az öntözőrendszerek kiépítésre kerültek. Elkészült a közösségi tér burkolata a kórházparkban (az SZTK és a tüdőgondozó közötti területen), valamint további burkolási munkák folytak (járdaépítések) a kórház parkban és a rendelőkertben.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023. 08. 24.

MEGÚJUL A KÓRHÁZPARK

A Mária utca zöldben 2020 azonosítószámú projekt részét képezi a piac épület építésén kívül a kórházpark, beleértve a háziorvosi és gyermekorvosi rendelők előtti zöldfelületeinek a fejlesztése mellett, a piac területének és a város számos elhanyagolt, elöregedett zöldfelületének a fejlesztése is.

További részletek: https://www.dorog.hu/content/50447-megujul-a-korhazpark

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2023. 08. 09.

BEFEJEZŐDTEK AZ ALAPOZÁSI MUNKÁLATOK

A piac elérte a 25%-os készültségi fokot.

A munkálatok jó ütemben haladnak a projekt részét képező "mini" piac területén.
A bontási munkák befejezését követően elkészült a kivitelező az alapozási munkákkal, majd megépítésre kerültek a piac tetőszerkezetét tartó pillérek is az acélgerendákkal.
A hőhídmentes alumínium szerkezetű nyílászárók a kivitelező telephelyén várják az üzlethelyiségekbe történő beépítést.

Megkezdődhet tehát a szerkezet kialakítása a készülő "mini" piac beruházásánál.
Folytatódik a közművek kiépítése, továbbá előkészületek zajlanak az üzlethelyiségek falszerkezetének, valamint a tető faszerkezetének és fémlemez burkolatának kivitelezésére is.

A projekt részét képező zöldfelület fejlesztési munkák előkészítése folyamatban van.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2023.06.19.

Befejeződtek a projekt előkészítő munkái, azaz
KEZDŐDHET A PIAC és a ZÖLDFELÜLETFEJLESZTÉS kivitelezése

Az 1. mérföldkő időtartama alatt elkészültek a projekt előkészítési dokumentációi, azaz a részletes szakmai megalapozó tanulmányok, elkészült a Mária utca felújítása önkormányzati költségvetésből, valamint a piac tervei és annak engedélyezése is. A kivitelező személyei kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, mely eljárás lezárásaként megkötésre kerültek a kivitelezői szerződések mind a piac épületének megépítésére, mind a város több területét érintő zöldfelület fejlesztés elvégzésére vonatkozóan.
A munkaterületek átadásra kerültek a kivitelezőknek, így megkezdődhet a piac építése a Mária utcában, valamint előkészülhet a kivitelező a zöldfelület fejlesztési munkák elvégzésére, mely érinti majd a kórház parkot, a házi orvosi, illetve a gyermekorvosi rendelők előtti parkot, és a város több elöregedett, elhasználódott zöldfelületének felújítását/fejlesztését.

A projek elemei az átnézeti helyszínrajzban, a csatolt pdf-ben található.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023. 04.10.

FOLYTATÓDHAT A MÁRIA UTCA FEJLESZTÉSE - PIAC A FÓKUSZBAN

A Mária utca fejlesztésének folytatása a közterület közepén található parkolóterület mini piaccá történő átalakításával folytatódhat. Új tervek készülnek a kialakult igények, és az önkormányzat rendelkezésére álló költségek figyelembe vételével.

Dorog Város Önkormányzata korábban pályázatot nyújtott be uniós forrásokra, amely a város zöldfelületeinek növelését, a belváros, konkrétan a Mária utca területrendezését tűzte ki célul. A pályázat részét képezte a kórházpark és a Mária utca közepén található kereskedelmi egységekkel tűzdelt terület rendezése, megszépítése. Egy kortárs, a mai kor igényeit kielégítő épületbe kerülnek az eddig ezen a területen tevékenykedett vállakozók, mellyel megoldódik a Mária utcában (posta mellett) található területrész rehabilitációja (foghíjbeépítése). Továbbá a posta mellé napi szinten kitelepülő őstermelők is megfelelő helyet kapnak a részben fedett épületrészben, amelyben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítanak.

A kórházpark rehabilitációja is szintén része a beruházásnak.

A Mária utcai „piac” kialakítása és kórházpark fejlesztése mellett a pályázati pénzből a Mátyás király utca és a Hősök tere fölött található zöldterület rendezése is megoldódik, ahogy a Csolnoki úti parkoló zöldterület-fejlesztése és a temető déli oldalánál található kerítés melletti növénysor telepítése is.

A „piac” kialakításának konklúziója a következő: a Mária utca teljeskörű felújításának végén lényegesen több parkoló és ami még fontosabb lényegesen több növény kerül telepítésre mint amennyi jelenleg Dorog belvárosában található. A július 1-jén kezdődő homlokzati energetikai felújítása a Petőfi óvodának pedig teljessé teszi a belváros ezen részének a rekonstrukcióját.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021. 09. 20.

BEFEJEZŐDÖTT A MÁRIA UTCA FELÚJÍTÁSA

A felújítás során a meglévő járdák és parkolósáv térkő burkolatot, az úttest új aszfaltburkolatot kapott. A járda-és útfelület között zöld-növénysávot alakítottak ki. A zöldfelület-fejlesztés során babérmeggyfák és bokrok kaptak helyet a zöld-sávban.

A Rákóczi utcai bekötésnél 26 db új parkoló került kialakításra, amely megkönnyíti a szakrendelőbe érkezők, továbbá a vásárlók parkolását.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021. 06. 10.

ALÁÍRTÁK A MÁRIA UTCA FELÚJÍTÁSÁNAK SZERZŐDÉSÉT

Lezárult a Mária utca közbeszerzési eljárása. A nyertes pályázóval, a Siflat Kft.-vel május 13-án megkötötte a szerződést. A vállalkozó a beruházást október 10-i határidővel  végzi el.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021. 04. 10.

FOLYAMATBAN A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSA A MÁRIA UTCA FELÚJíTÁSÁNAK

Áprilisban újabb mérföldkőhöz érkezett a Mária utca megújításának projektje. A közbeszerzési eljárásnak köszönhetően, amely április 8-án kezdődött, hamarosan megszépülhet Dorog kereskedelmi tengelye, a Bécsi útra merőleges Mária utca.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/07/21.                                                                                            regionlisfejlesztsialap.jpg

 

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 

MEGÚJUL A MÁRIA UTCA
ÉLETMINÕSÉG ÉS KLÍMAJAVULÁS DOROGON A PROJEKT EREDMÉNYEKÉNT

150 millió forintos támogatást nyert Dorog Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001 számú, Dorog, Mária utca zöldben 2020 címû projekt megvalósítására.

A városi klíma javítását célul kitûző Mária utca zöldben 2020 címû projekt Dorog egyik legforgalmasabb kereskedelmi utcájának területén valósul meg a következő hónapokban. A vasútállomás és a 10. számú főút között a zöldterületek növelése, kétszintes növényzet telepítése, az elöregedett, kihasználatlan zöldfelületek revitalizálása és az utcaképpel harmonizáló időszakos termelői piac kialakítása a dorogiak életminőségét javítja majd.

A Széchenyi 2020 keretében megvalósuló projekt keretében a Mária utcát egyirányúsítják, az utcában a térburkolat mellett kétszintes növényzetet alakítanak ki, ezzel javítják a környezet klímáját.
A beruházás részeként megújul a kórházpark, ahol a tervek szerint növénylabirintus és gyógynövények, valamint kibővített közösségi funkciók várják majd a látogatókat.

A posta előtti területen a nyertes pályázatnak köszönhetően az utcaképhez illő, lugasos kialakítású, mini termelői piacot hoznak létre, ahol kulturált körülmények között történhet az árusítás-vásárlás.
A Mária utca zöldben 2020 címû projekt megvalósítása a színvonalas kereskedelmi övezet és az új közösségi terek a dorogiak életminőség-javulását, a városrész környezeti klímájának javítását szolgálják. lesz.

A projekt - Dorog Város Önkormányzatának önrészével - az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapja és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.dorog.hu portálon találhatnak.


 

 

2018. 06. 08.

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY


FOLYAMATBAN A DOROG, MÁRIA UTCA ZÖLDBEN 2020 CÍMÛ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TERVEZÉS


Dorog Város Önkormányzata 150 millió forintos támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001 számú, a Dorog, Mária utca zöldben 2020 címû projekt megvalósítására.

2018. márciusában az Önkormányzat megkötötte a szerződést az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan, mellyel megkezdődött a projektben bemutatott elképzelések tervezési folyamata. A tervek tartalmazni fogják az új zöldfelületek kialakítását a Mária utcában, a kórházpark és a háziorvosi rendelő előtti zöldfelület felújítását, egy kisebb piac kialakítását az SZTK épületével szemben található parkoló és út közötti területen. A Mária utca egyirányúvá válik, valamint eltûnnek, azaz a föld alá kerülnek az elektromos vezetékek is.
A tervezés és az engedélyezési eljárás előreláthatóan ez év végére elkészül.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dorog_mária utca2020 átnézeti helyszínrajz 2023_03.pdf
593 KB