Általános tájékoztatók

Általános tájékoztatók

Általános tájékoztatók, közlemények

Tájékoztató

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztályának tájékoztatója a határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről itt letölthető. - 2024.04.30.

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Környezetvédelmi Program

A program itt olvasható

Függelékek: 1.sz. függelék, 2.sz. függelék, 3.sz. függelék Mellékletek: a. melléklet, 1.sz. melléklet, 2.sz. melléklet

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Tájékoztató

A Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtést szervező cége a Statek Kft. lakossági összeíró, kérdezőbiztos pozícióba munkatársat keres. A tájékoztató itt olvasható. - 2024. 02. 14.

_____________________________________________________________________________________________________________________

H I R D E T M É N Y

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete nyílt licittárgyaláson bérbeadásra, értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonát képező ingatlanokat.  A hirdetmény itt letölthető. - 2024. 01. 18.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Tájékoztatás  - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 21/C §-a alapján - az önkormányzat a szülő/törvényes képviselő kérésére szünidőben déli meleg főétkeztetést biztosít a hátrányos és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára. - 2023. 05. 31.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Határszemle tájékoztató  

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály tájékoztatója alapján az Agrárminisztérium elrendelte a 2023. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását. A tájékoztató itt letölthető. - 2023. 05. 16.

_____________________________________________________________________________________________________________________

2023. JÚLIUS 1-ÉN INDUL A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK-ADATSZOLGÁLTATÁSA - 2023. 05. 10.

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Pályázati felhívás - felsőoktatási rendszerben - nappali tagozaton dorogi tanulók támogatása 

Pályázati űrlap - 2023. 02. 27.

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Lakossági Hirdetmény

Tájékoztatjuk Dorog Város lakosságát, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenységellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 2023. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemtervét elkészítette.

Dorog Város vonatkozásában a sormunka elvégzése 2023. január 2 – augusztus 31 -ig terjedő időszakban történik.

A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.  - 2023. 01. 19.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Tájékoztató!

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja. 

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.

Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022. IV. ütem   - 2022. 11. 08.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Tájékoztatás a földgáz kedvezmények igénybevételével kapcsolatban  Letölthető kérelem -2022. 09. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________

"Tájékoztatás hatósági bizonyítvány kiállításáról - rendeltetés módosítás esetén"  - 2022. 08. 31.  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Az esztergomi Tankerületi Központ tájékoztatója

Dorog város általános iskoláinak felvételi körzeteiről

az általános iskolák felvételi körzeteiről Komárom-Esztergom Megye Esztergomi Járásában - 2022. 03. 01.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatója alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó formanyomtatvány letölthető itt, valamint a  http://www.kormany.hu, és a  http://csaladitudakozo.kormany.hu/ portálról. - 2022. 01. 26.

______________________________________________________________________________________________________________________

Dorog lakossági tájékoztató kiadványa: Mi a teendő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén. Készült a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a Dorogi Polgármesteri Hivatal együttműködésével. A tájékoztató itt letölthető. - 2022. 01. 13.

______________________________________________________________________________________________________________________

Adatkezelési tájékoztató a kemerával megfigyelt területre belépő személyek részére - 2021. 11. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK-nál történő kötelező regisztrációjáról  - 2021. 10. 22.

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Felhívás - Házszámtábla elhelyezésére - 2021. 04. 08.

 

                                                                                                                                                                                   

A Komárom-Esztergom Megyei Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyfélszolgálat tájékoztatója - 2020. 09. 22.                                                                             

                                                                                                                                                                                  

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Belső Piaci Információs Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatója  - 2020. 09. 14.

                                                                                                                                                                                 

 Ezúton tájékoztatom, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. §. (6) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 55. §-ában meghatározott adatok kezelése érdekében - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. §-ában foglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi. 

nyilatkozat  kitöltési útmutató - 2020. 02. 24.

                                                                                                                                                                                  

Tájékoztató. A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek. Ha valaki méhelhullást tapasztal, hívja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Zöld Számát - 06-80/263-244! - 2019. 07. 12.

                                                                                                                                                                                  

A talaj vízeróziója elleni védekezési kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatás - 2019. 05. 10. 

 

                                                                                                                                                                                  

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére - 2019. 03. 19.

                                                                                                                                                                                  

Dorog Város Önkormányzata adatkezelési tájékoztatója a kamerával megfigyelt területre belépő személyek részére.  

                                                                                                                                                                                  

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dorog lakossági tájékoztató kiadványa 

                                                                                                                                                                                  

Tájékoztató, a Dorogi Rendőrkapitányság tájékoztatja Önöket Dorog Város körzeti megbízottjainak neveiről, elérhetőségeiről:
- Csongrádi Norbert rendőr főtörzsőrmester: + 36 70/658-1516
- Sztána Gergely rendőr törzsőrmester: + 36 70/504-2319

A körzeti megbízottak fogadóórái a Dorogi Rendőrkapitányság tanácstermében (Dorog, Mátyás király utca 1.):
minden páros hét szerdai napja 9-9.30 óra között

                                                                                                                                                                                  

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladata a gazdálkodók támogatása. 
Dorog város ügyfélfogadását 2019. február 4-től Esztergomba helyezik át. 
Esztergomi ügyfélszolgálat: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 6. 
Nyitvatartás: H: 11:30-16:30 óra, kedd: 8-16:30 óra, szerda: 8-16:30 óra óra, csütörtök: 8:16:30 óra, péntek: 8-14 óra
 

                                                                                                                                                                                   

Tájékoztató A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya "A kullancsok, védekezés a kullancsok ártalma ellen" témában lakossági tájékoztató anyagot állított össze, mellyel szeretné a lakosság figyelmét felhívni a téma jelentőségére.

                                                                                                                                                                                  

TÁJÉKOZTATÓ Dorog város területén működő egészségügyi-, gyermekjóléti- és szociális intézményekben az ellátottak képviseletét Lantosné Berkesi Judit ellátottjogi képviselő látja el.

Munkaidőben elérhető telefonszáma: 06-20-489-9552; e-mail címe: lantos.jutka@obdk.hu

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ zöldszáma hívható: 06-80-620-055