Testületi ülés 2024. 04. 26.

Testületi ülés 2024. 04. 26.

Testületi ülés 2024. 04. 26.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott
döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (IV.26.) önkormányzati
rendelete a sportról szóló 8/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.) A Dorog, belterület 1376/13 hrsz-ú ingatlan értékesítés, a) melléklet, b) melléklet

4.) Dorog Város Egyesített Sportintézmény vezetőjének lemondása, pályázat kiírás
elfogadása, melléklet

5.) Dorogi Futball Szolgáltató Kft. 2023. évi pénzügyi beszámolója, a) melléklet, b) melléklet, c) melléklet, kiegészítő melléklet

6.) Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2023. évi beszámolója, a) melléklet, b) melléklet, kiegészítő melléklet

7.) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi beszámolója, melléklet

8.) Dorog Város Egyesített Sportintézmény 2023. évi beszámolója, melléklet

9.) Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi beszámolója, melléklet

10.) Dorogi Értéktár Bizottság 2023. évi beszámolója, melléklet

11.) Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület 2023. évi beszámolója, melléklet

12.) Az önkormányzati adóhatóság 2023. évi beszámolója

13.) Beszámoló az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzés jelentéséről, melléklet