Testületi ülés 2024. 03. 22.

Testületi ülés 2024. 03. 22.

Testületi ülés 2024. 03. 22.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzatának 2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló 4/2023. (II.10.) számú rendelet módosítása 2-3 melléklet4. melléklet5. melléklet6. melléklet7-8 melléklet9.1-9.2 melléklet9.3 melléklet;10. melléklet11.1-11.2 melléklet12. melléklet

3.) Dorog, belterület 1627 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdoni hányadának térítésmentes igénylése

4.) Dorog, Kenyérmezei-patak térítésmentes átvétele

5.) Dorog Város Településrendezési Eszközei több részterületre szóló módosításának véleményezési szakaszának zárása a) mellékletb) mellékletc) mellékletd) melléklete) mellékletf) mellékletek

6.) Dorog Város Helyi Építési Szabályzatának – Bécsi út – Temető utca – Csolnoki út által határolt telektömbre szóló – módosításának elindításáról a) mellékletb) melléklet;  c) melléklet

7.) Ingatlan csereszerződés

8.) Tájékoztató Dorog város környezeti állapotának 2023. évi változásáról

9.) Dorog Város Környezetvédelmi Programjának aktualizálása a) mellékletb) mellékletc) mellékletd) melléklete) mellékletf) mellékletg) melléklet

10.) Beszámoló a Dorogi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

11.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről 

12.)Tankerületi véleménykérés a) mellékletb) melléklet