Testületi ülés 2023. 12. 08.

Testületi ülés 2023. 12. 08.

Testületi ülés 2023. 12. 08.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (XII.8.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2021.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023. (XII.8.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról melléklet

4.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII.8.) önkormányzati rendelete hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII.8.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 9/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (minősített többség) 

6.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII.8.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról melléklet

7.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII.8.) önkormányzati rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények ellátásának formáiról, igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII.8.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 13/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII.8.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati családtámogatásokról

10.) Piac elnevezése

11.) Közterület elnevezése

12.) Dorog Város Önkormányzatának közművelődési és sport intézményeinek térítési díjai

13.) Dorog, külterület 0108/2, 0108/3, 0108/5 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése melléklet

14.) Tájékoztatás Dorog Város Önkormányzatának intézményi általános és közvilágítási célú villamos energia közbeszerzési eljárásának lezárásáról

15.) A Dorogi FC felnőtt labdarúgó csapat vezetőedzőjének jutalmazása

16.) Az önkormányzat 2024-2027 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve melléklet

17.) Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési munkaterve a) mellékletb) mellékletc) mellékletd) melléklete) mellékletg) melléklet

18.) Rendőri szervek értékelése, önkormányzati kérdőív kitöltése melléklet

19.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása a) mellékletb) melléklet

20.) Dorogi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása a) mellékletb) melléklet

21.) Dorogi Petőfi Sándor Óvoda alapító okiratának módosítása a) mellékletb) melléklet

22.) Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda alapító okiratának módosítása a) mellékletb) melléklet