Testületi ülés 2023. 06. 30.

Testületi ülés 2023. 06. 30.

Testületi ülés 2023. 06. 30.

Meghívó

Jegyzőkönyv

kivonat

Előterjesztések

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről  a) mellékletb) melléklet

2.) Dorog Város Önkormányzatának 2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló 4/2023. (II.10.) számú rendelet módosítása 2-3 melléklet4. melléklet5. melléklet6. melléklet7-8 melléklet9.1-9.2 melléklet9.3 melléklet10. melléklet;  11.1-11.2 melléklet12. melléklet

3.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

5.) A Dorog 1430/1 hrsz-ú ingatlan, „Erkel Ferenc Zeneiskola” értékesítése

6.) A Dorog 1839/8/A/2 hrsz.-ú ingatlan, „Volt Hám K. ltp.-i Posta” értékesítése

7.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

8.) Védőnői feladatellátás átadása melléklet