Testületi ülés 2023. 10. 27.

Testületi ülés 2023. 10. 27.

Testületi ülés 2023. 10. 27.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Természetjáró szakosztály támogatása

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

3.) "Aknatorony átalakítása kilátóvá" tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

5.) Dorog Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervének módosítása

6.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete a dorogi piac működéséről és üzemeltetéséről

7.) Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtára között melléklet

8.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

9.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjának megválasztása

10.) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2023/2024. évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2022/2023. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) melléklet

11.) A Zrínyi Ilona Óvoda 2023/2024. évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2022/2023. évi beszámolójának elfogadása a) melléklet;  b) melléklet

12.) A Petőfi Sándor Óvoda 2023/2024. évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2022/2023. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) melléklet

13.) A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2023/2024. évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2022/2023. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) melléklet

14.) A 2023. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése és napirendjének meghatározása

15.) Alexander Lencsés Baden-Württemberg tartomány miniszteri kitüntetése