Testületi ülés 2023. 09. 29.

Testületi ülés 2023. 09. 29.

Testületi ülés 2023. 09. 29.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete a 2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló 4/2023. (II.10.) számú rendelet módosításáról 2-3 melléklet4. melléklet5. melléklet6. melléklet7-8 melléklet9.1-9.2 melléklet9.3 melléklet10. melléklet11-12 melléklet12. melléklet

3.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testületének …/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások és személyes gondoskodást nyújtó gyerekjóléti alapellátásokról szóló 13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények ellátásának formáiról igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról melléklet

5.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályairól

6.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023. (IX.29.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és értékesítésének feltételeiről

7.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX.29.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

9.) Dorog Város Önkormányzatának gázenergia célú beszerzésének közbeszerzési eljárása

10.) Dorog Város Önkormányzatának intézményi általános és közvilágítási célú villamos energia beszerzésének közbeszerzési eljárása

11.) Dorog Város Települési rendezési eszközeinek több részterületéről szóló módosítása a) mellékletb) mellékletc) mellékletd) melléklet

12.) A Hatos aknai dűlő és a Fehérhegyi bekötőút forgalmi rendjének változása

13.) Az Esztergomi Tankerületi Központ Vagyonkezelői jogának törlése a) mellékletb) melléklet

14.) A Dorogi Rendőrkapitányság támogatása

15.) Petőfi Sándor Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a) mellékletb) mellékletc) mellékletd) melléklet

16.) A Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása melléklet

17.) A Zrínyi Ilona Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  a) mellékletb) mellékletc) melléklet

18.) A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása melléklet

19.) Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása melléklet

20.) Dorog Város Egyesített Sportintézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása melléklet

21.) A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása melléklet