Testületi ülés 2023. 04. 28.

Testületi ülés 2023. 04. 28.

Testületi ülés 2023. 04. 28.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1) Beszámoló Dorog Város közbiztonsági helyzetéről a melléklet; b melléklet; c melléklet

2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

3) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023. (IV.28.) önkormányzati rendeletének megalkotása a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól melléklet

4) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2022. évi pénzügyi beszámolója a melléklet; b mellékletc melléklet; d melléklet

5) A Dorogi Kommunális Közalapítvány 2022. évi pénzügyi beszámolója a mellékletb mellékletc melléklet; d melléklet

6) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi beszámolója melléklet

7) Dorog Város Egyesített Sportintézményének 2022. évi beszámolója melléklet

8) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2022. évi beszámolója a mellékletb melléklet; c melléklet

9) Dorog Város Egyesített Kulturális Intézmény 2022. évi beszámolója melléklet

10) Dorogi Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója 

11) Az önkormányzati adóhatóság 2022. évi pénzügyi beszámolója

12) A Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület 2022. évi beszámolója melléklet

13) Beszámoló az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzés jelentéséről melléklet

14) A Dorogi Értéktár Bizottság új tagjának megválasztása

15) Dorog, belterület 627/5 hrsz. kivett közterület megosztása melléklet

16) KEMÖ Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Komárom Esztergom Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dorogi Tanintézménye áthelyezése