Testületi ülés 2021. 09. 24.

Testületi ülés 2021. 09. 24.

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2021. 09. 24.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2021. (IX…) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények ellátásának formáiról, igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról melléklet

3.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX…) önkormányzati rendelete a települési támogatások, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról melléklet

4.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról 

5.) Dorog Város 1. számú fogorvosi körzetének helyettesítése

6.) Napelem-park létesítése a Dorog, külterület 0294/4 hrsz.-ú területen melléklet