Testületi ülés 2022. 09. 30.

Testületi ülés 2022. 09. 30.

Testületi ülés 2022. 09. 30.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztés

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 5/2001. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása melléklet

3.) Dorog Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása melléklet

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása melléklet

5.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (……..) önkormányzati rendelete hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.) Dorog Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni támogatások és személyes gondoskodást nyújtó gyerekjóléti alapellátásáról szóló rendelet megalkotása melléklet

7.) Dorog Város Önkormányzatának közművelődési és sport intézményeinek térítési díjai

8.) A Kommunál-Junk Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítése melléklet

9.) Dorog Város Sportintézményének vezetői állására pályázat kiírása melléklet

10.) A Hétszínvirág Óvoda vezetői állására pályázat kiírása melléklet

11.) A Zrínyi Ilona Óvoda vezetői állására pályázat kiírása melléklet

12.) A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde SZMSZ-nek módosítása a.) mellékletb.) mellékletc.) melléklet

13.) Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-nek módosítása melléklet

14.) Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének módosítása

15.) Az általános iskolai úszásoktatás biztosítása 

16.) Dorog, külterület 0318/1 hrsz. ingatlan értékesítése