Testületi ülés 2022. 10. 28.

Testületi ülés 2022. 10. 28.

Testületi ülés 2022. 10. 28.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztés

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (X.28.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3.) Iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

4.) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2022/2023. évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2021/2022. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) melléklet

5.) A Zrínyi Ilona Óvoda 2022/2023. évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2021/2022. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) mellékletc) melléklet

6.) A Petőfi Sándor Óvoda 2022/2023. évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2021/2022. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) melléklet

7.) A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2022/2023. évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2021/2022. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) melléklet

8.) A 2022. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése és napirendjének meghatározás