Testületi ülés 2021. 11. 26.

Testületi ülés 2021. 11. 26.

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2021. 11. 26.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények ellátásának formáiról, igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.) Beszámoló az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről melléklet

4.) Hétszínvirág Óvoda 2021/2022. évi munkatervének és a 2020/2021. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) melléklet

5.) Petőfi Sándor Óvoda 2021/2022. évi munkatervének és a 2020/2021. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) melléklet

6.) Zrínyi Ilona Óvoda 2021/2022. évi munkatervének és a 2020/2021. évi beszámolójának elfogadása a) mellékletb) melléklet

7.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2021/2022. évi munkatervének elfogadása melléklet

8.) Közoktatási Alap létrehozása 

9.) Tájékoztató Dorog város környezeti állapotának 2020. és 2021. évi változásáról a) mellékletb) mellékletc) mellékletd) melléklete) mellékletf) melléklet;  g) melléklet

10.) Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkaterve a) mellékletb) mellékletc) melléklet

11.) Reimann Bányásztörténeti Miniverzum zárva tartása

12.) Dorogi József Attila Művelődési Ház zárva tartása

13.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum zárva tartása

14.) Villamos energia vásárlás közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása